هاست لینوکس حرفه ای (ویژه وبمستران)

هاست لینوکس100مگابایت(ویژه وبمستران) • 100 مگا بایت فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • Cpanel کنترل پنل
 • لایت اسپید وب سرور
 • آلمان موقعیت سرور
 • نامحدود کلیه امکانات
 • 7 روز پس از پرداخت بازپرداخت وجه
 • هر هفته "نگهداری بکاپ در دو سرور" تهیه نسخه پشتیبان
هاست لینوکس200مگابایت(ویژه وبمستران) • 200 مگا بایت فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • Cpanel کنترل پنل
 • لایت اسپید وب سرور
 • آلمان موقعیت سرور
 • نامحدود کلیه امکانات
 • 7 روز پس از پرداخت بازپرداخت وجه
 • هر هفته "نگهداری بکاپ در دو سرور" تهیه نسخه پشتیبان
هاست لینوکس500مگابایت(ویژه وبمستران) • 500 مگا بایت فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • Cpanel کنترل پنل
 • لایت اسپید وب سرور
 • آلمان موقعیت سرور
 • نامحدود کلیه امکانات
 • 7 روز پس از پرداخت بازپرداخت وجه
 • هر هفته "نگهداری بکاپ در دو سرور" تهیه نسخه پشتیبان
هاست لینوکس 1 گیگ (ویژه وبمستران) • 1گیگا بایت فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • Cpanel کنترل پنل
 • لایت اسپید وب سرور
 • آلمان موقعیت سرور
 • نامحدود کلیه امکانات
 • 7 روز پس از پرداخت بازپرداخت وجه
 • هر هفته "نگهداری بکاپ در دو سرور" تهیه نسخه پشتیبان
هاست لینوکس 2 گیگ (ویژه وبمستران) • 2گیگا بایت فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • Cpanel کنترل پنل
 • لایت اسپید وب سرور
 • آلمان موقعیت سرور
 • نامحدود کلیه امکانات
 • 7 روز پس از پرداخت بازپرداخت وجه
 • هر هفته "نگهداری بکاپ در دو سرور" تهیه نسخه پشتیبان
هاست لینوکس 3 گیگ (ویژه وبمستران) • 3گیگا بایت فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • Cpanel کنترل پنل
 • لایت اسپید وب سرور
 • آلمان موقعیت سرور
 • نامحدود کلیه امکانات
 • 7 روز پس از پرداخت بازپرداخت وجه
 • هر هفته "نگهداری بکاپ در دو سرور" تهیه نسخه پشتیبان