مرحله
انتخاب دامنه
مرحله
مشخصات سفارش

سرویس ها / محصولات:
HOST Linux 1 GB Germany -

پهنای باند ماهیانه : نامحدود
کنترل پنل Cpanel + لایت اسپید
موقعیت سرور :آلمان
مناسب برای سایت های پر بازدید
دیتابیس : نامحدود
اکانت ایمیل : نامحدود
اکانت اف تی پی : نامحدود
Sub domain : نامحدود
Add-on domain : نامحدود
Parket domain : نامحدود
بازپرداخت وجه : 7 روز پس از پرداخت
تهیه نسخه پشتیبان : هر هفته "نگهداری بکاپ در دو سرور"

HOST Linux 2 GB Germany -

پهنای باند ماهیانه : نامحدود
کنترل پنل Cpanel + لایت اسپید
موقعیت سرور :آلمان
مناسب برای سایت های پر بازدید
دیتابیس : نامحدود
اکانت ایمیل : نامحدود
اکانت اف تی پی : نامحدود
Sub domain : نامحدود
Add-on domain : نامحدود
Parket domain : نامحدود
بازپرداخت وجه : 7 روز پس از پرداخت
تهیه نسخه پشتیبان : هر هفته "نگهداری بکاپ در دو سرور"

HOST Linux 3 GB Germany -

پهنای باند ماهیانه : نامحدود
کنترل پنل Cpanel + لایت اسپید
موقعیت سرور :آلمان
مناسب برای سایت های پر بازدید
دیتابیس : نامحدود
اکانت ایمیل : نامحدود
اکانت اف تی پی : نامحدود
Sub domain : نامحدود
Add-on domain : نامحدود
Parket domain : نامحدود
بازپرداخت وجه : 7 روز پس از پرداخت
تهیه نسخه پشتیبان : هر هفته "نگهداری بکاپ در دو سرور"

HOST Linux 4 GB Germany -

پهنای باند ماهیانه : نامحدود
کنترل پنل Cpanel + لایت اسپید
موقعیت سرور :آلمان
مناسب برای سایت های پر بازدید
دیتابیس : نامحدود
اکانت ایمیل : نامحدود
اکانت اف تی پی : نامحدود
Sub domain : نامحدود
Add-on domain : نامحدود
Parket domain : نامحدود
بازپرداخت وجه : 7 روز پس از پرداخت
تهیه نسخه پشتیبان : هر هفته "نگهداری بکاپ در دو سرور"

HOST Linux 5 GB Germany -

پهنای باند ماهیانه : نامحدود
کنترل پنل Cpanel + لایت اسپید
موقعیت سرور :آلمان
مناسب برای سایت های پر بازدید
دیتابیس : نامحدود
اکانت ایمیل : نامحدود
اکانت اف تی پی : نامحدود
Sub domain : نامحدود
Add-on domain : نامحدود
Parket domain : نامحدود
بازپرداخت وجه : 7 روز پس از پرداخت
تهیه نسخه پشتیبان : هر هفته "نگهداری بکاپ در دو سرور"

Secure Transaction به منظور رعایت موارد امنیتی آی پی شما، آی پی (18.207.238.169) در سیستم ثبت خواهد شد.


شماره همراه: 1434 608 0918 افشاری
شماره همراه: 434 0330 0912 افشاری